Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija

Smo globalni strateški partner pri ustvarjanju rešitev za varno upravljanje identitete.

Poslanstvo

Skupaj ustvarjamo identiteto.

CETIS skupaj s svojimi partnerji in ponudniki ustvarja identiteto. S pomočjo družbe CETIS identitete držav in posameznikov dobijo svojo obliko.

Vrednote

Odlikujejo nas: zaupanje, partnerstvo, inovativnost, odgovornost in profesionalnost.

Odlikuje nas ZAUPANJE
Zaupanje gradimo na dolgoročnih partnerskih odnosih, zanesljivosti sodelovanja in na medsebojnem spoštovanju. Podjetja in vlade nam zaupajo že več generacij.

Odlikuje nas PARTNERSTVO
Osredotočeni smo na odlične medosebne odnose med zaposlenimi, do kupcev, lastnikov, dobaviteljev in vseh drugih deležnikov. Naše vodilo so poslovni izzivi in potrebe kupcev, ki jih spremljamo in jim nudimo celovito podporo – od ideje do realizacije posla. Poskrbimo za prenos znanja, dobrih praks in izkušenj ter zagotovimo ustrezne rešitve.

Odlikuje nas INOVATIVNOST
Spodbujamo vizionarstvo zaposlenih na vseh področjih delovanja družbe, ki se kaže v inovativnem in kreativnem iskanju rešitev. Ustvarjamo dodano vrednost in stremimo k odličnosti rešitev v razvojnih, proizvodnih, tehnoloških procesih ter uporabne novosti v tržnih, kadrovskih in prodajno-marketinških pristopih.

Odlikuje nas ODGOVORNOST
Zavezani smo k odgovornemu ravnanju do kupcev, zaposlenih, dela, lastnikov, dobaviteljev ter varnosti, naravnega in družbenega okolja.

Odlikuje nas PROFESIONALNOST
Držimo dane obljube, izpolnimo medsebojne dogovore in sledimo zastavljenim ciljem. Poslovna etika in zaveza h kakovosti nas zavezujeta, da svoje delo opravimo kakovostno, učinkovito in hitro. Z dobrim poznavanjem potreb kupcev, trendov in dobro odzivnostjo smo se sposobni hitro prilagoditi ter kupcem zagotoviti prilagojene rešitve in tako upravičiti njihova pričakovanja.

Etični kodeks ZLATA PRAVILA RAVNANJA 

Družba CETIS je pristopila tudi k Etičnemu kodeksu skupine MSIN, katere del je tudi CETIS. V njem so strnjena želena ravnanja vseh zaposlenih. Z etičnim kodeksom se zavezujemo, da pri svojem delu ravnamo profesionalno in poslovno ter da svoje ravnanje in ravnanje drugih merimo po visokih etičnih standardih.

V družbi CETIS d.d. upoštevamo veljavne predpise in politike, ki se nanašajo na okoljske, socialne in kadrovske zadeve, spoštovanje človekovih pravic ter boj proti korupciji in podkupovanju, ki so zapisane tudi v Izjavi poslovodstva družbe CETIS v Izjavi o nefinančnem poslovanju za leto 2018, 2019 in 2020.