Novice

Sklepi 36. skupščine družbe CETIS d.d.

18. 06. 2024
Sklepi 36. skupščine družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 36. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 18. 6. 2024 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d. (www.cetis.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Priloga: Sklepi 36. skupščine družbe CETIS d.d.

Upravni odbor družbe
Nazaj